دانلود کاملترین نمونه سوالات قالی بافی درجه دو با جواب – فنی حرفه ای

۴۵۰۰ تومان

دانلود کاملترین نمونه سوالات آزمون خودکنترلی و خوداظهاری بهداشت محیط همراه با جواب + منابع آزمون

۱۰۰۰۰ تومان

دانلود کتاب اصول و فنون مذاکره مسعود حیدری

۱۰۰۰۰ تومان

دانلود کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران پرویز بختیاری

۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل ترسیم شده طرح کاشی صفحه ۲۲ پودمان ترسیم با رایانه کاروفناوری نهم

۱۰۰۰ تومان

ترسیم پرچم ایران با استفاده از نرم افزار BricsCAD- کار کلاسی صفحه ۲۳ کاروفناوری نهم

۱۰۰۰ تومان

دانلود منابع و نمونه سوالات استخدام شرکت کار و تامین سازمان تامین اجتماعی همراه با جواب

۵۰۰۰ تومان

۱۲۱ نمونه کار BricsCAD- نمونه الگوهای ترسیم با رایانه نرم افزار BricsCAD کار و فناوری نهم+ فایل نصبی + آموزش

۱۰۰۰۰ تومان

۱۰ پروژه آماده Edraw-نمونه کار Edraw- کار و فناوری نهم + فایل نصبی + آموزش

۱۰۰۰۰ تومان

سوالات آزمون کشت گیاهان دارویی، زعفران و سویا جهاد کشاورزی – فنی و حرفه ای با جواب

۵۰۰۰ تومان
0