ترسیم پرچم ایران با استفاده از نرم افزار BricsCAD- کار کلاسی صفحه ۲۳ کاروفناوری نهم

۳۰۰۰ تومان

دانلود منابع و نمونه سوالات استخدام شرکت کار و تامین سازمان تامین اجتماعی همراه با جواب

۱۰۰۰۰ تومان

۱۲۱ نمونه کار BricsCAD- نمونه الگوهای ترسیم با رایانه نرم افزار BricsCAD کار و فناوری نهم+ فایل نصبی + آموزش

۲۰۰۰۰ تومان

۱۰ پروژه آماده Edraw-نمونه کار Edraw- کار و فناوری نهم + فایل نصبی + آموزش

۲۰۰۰۰ تومان

سوالات آزمون کشت گیاهان دارویی، زعفران و سویا جهاد کشاورزی – فنی و حرفه ای با جواب

۵۰۰۰ تومان

دانلود سوالات آزمون کشوری دفتر خدمات سلامت- نمونه سوالات آزمون دفتر خدمات سلامت با جواب

۲۰۰۰۰ تومان

دانلود گزارش پژوهش هپاتیت

۲۰۰۰ تومان

تحقیق آماده ریاضیات و کاربرد آن ( کاربرد ریاضیات )

۲۰۰۰ تومان

تحقیق آماده علت گرایش جوانان به مد

۵۰۰۰ تومان

تحقیق آماده سلول های بنیادی

۲۰۰۰ تومان
0