دانش آموزان

دانش آموزان – عزیز در این قسمت می توانند به تمامی نیازهای درسی خود دست یابی پیدا کنند. نیازهایی همچون – تحقیق دانش آموزی – نمونه سوال امتحانی – جواب تمرین های کتاب های درسی –  مقاله – پاور پوینت – مستند سازی – پروژه کار و فناوری – طرح جابر بن حیان – فلوچارت – فعالیت و تمرین های کتاب کار و فناوری – فعالیت و تمرین های کتاب تفکر و پژوهش – فعالیت و تمرین های کتاب تفکر رسانه ای و غیره در این وبسایت بصورت کامل و جامع و آماده گنجانده شده است. کلیه تمرین های کتاب های درسی کلاس اول – کلاس دوم – کلاس سوم – کلاس چهارم – کلاس پنجم – کلاس ششم – کلاس هفتم – کلاس هشتم – کلاس نهم – کلاس دهم در این قسمت از سایت گردآوری شده که امیدواریم بتواند کمک زیادی به دانش آموزان عزیز بکند.