×

کاملترین منابع و نمونه سوالات آزمون تستی و تشریحی قضاوت با جواب

۱۵۰/۰۰۰ تومان ۸۰/۰۰۰ تومان

منابع و سوالات آزمون میانجیگری شورای حل اختلاف قوه قضاییه با پاسخنامه

۳۰/۰۰۰ تومان – ۵۰/۰۰۰ تومان

منابع و سوالات آزمون داوری عمومی شورای حل اختلاف قوه قضاییه با جواب

۱۵۰/۰۰۰ تومان ۸۰/۰۰۰ تومان

منابع و سوالات آزمون داوری تخصصی خانواده شورای حل اختلاف با پاسخنامه

۳۰/۰۰۰ تومان – ۸۰/۰۰۰ تومان

کاملترین منابع و نمونه سوالات استخدامی مأمور حراست + پاسخنامه

۳۶/۰۰۰ تومان ۲۰/۰۰۰ تومان

کاملترین منابع و نمونه سوالات استخدامی بانک مهر ایران + پاسخنامه

۲۰/۰۰۰ تومان

کاملترین منابع و نمونه سوالات استخدامی آتش نشانی + پاسخنامه

۲۰/۰۰۰ تومان

منابع و سوالات آزمون علمی حرفه ای پروانه اشتغال روانشناسی و مشاوره

۵۰/۰۰۰ تومان

منابع و سوالات آزمون اخذ پروانه مشاور خانواده رشته خدمات مددکاری اجتماعی

۵۰/۰۰۰ تومان

منابع و سوالات آزمون پروانه مشاوره خانواده رشته مشاوره حقوقی و مذهبی

۵۰/۰۰۰ تومان
0